Şefkat Erkeğe Yakışır

Kadını biliriz; anaçtır, yaratıcıdır, doğurgandır, fedakârdır, özverilidir, narindir, zarafettir, kapalı gizemli bir dünyası vardır; yardır, annedir ve yaşamın kendisidir bir anlamda biliriz… Ya da bildiğimizi sanırız…

Erkek ise başka bir dünyadır ama göz önünde olduğu için fazla dikkat çekmez. Açıktır, bilinir, kabadır, serttir, gücü temsil eder ama aslında yüreği bir serce kadar ürkek, alıngan, duygusaldır. Koruyucudur, bazen da kırıcı, savaşçı, korkusuz ve cesur…

Ama erkek daha çok şefkatlidir ve erkeğe şefkat çok yakışır aslında. Şefkat diğer adıyla sevecenlik, içinde “sevgi, acıma, merhamet, yardımseverlik, koruma, sorumluluk alma” gibi duyguları barındıran devasa bir davranış ve tutumdur.

Erkek şefkat duygusuyla başka bir insana dönüşür. Özellikle eşine, çocuğuna ve yaşayan canlılara şefkat duygusuyla onları korumak, geliştirmek, rahat ettirmek için var gücüyle yaşamalarını ve mutlu olmalarını sağlamak için özverili davranmaya başlar. Varını yoğunu onlara harcamaya yönelir.  Şefkatli olan ve bu aşamaya gelen erke olgunlaşır ve bir “ata” olmayı hak eder…

Erkek toysa, kabaysa, sertse, nobransa, izan ve edepten eksikse o zaman can sıkmaya başlar ve çevresinin kaçındığı insan haline gelir. Kimse, olgunlaşmamış, büyümemiş yaşının ve konumunun hakkını vermeyen erkeğe olgunlaşmış ve yetişkin gözüyle bakmaz ve bakamaz… Bu insanlardan eş, baba, arkadaş ve yoldaş olmaz. Atalık yapamaz ve sözü dinlenmez…

Bir erkek şefkatli olmayı yaşam biçimi haline getirmelidir. Gelecek, mevki ve statü peşinden koşarken kişiliğin önemli özelliği olan, kendisini hayatının her evresinde saygın bir şahsiyet haline getirecek olan sevecenlik özelliği yani şefkatli olması onu daha karizmatik hale getirecektir.

Asan, kesen, bağıran, kıran, döken, sert, maço veya ulaşılmaz ve biraz yukardan bakan biri olmak belki erkeği bazı dış zararlı unsulardan koruyor gibi görünebilir ama insanların gözüne girmek ve daha da önemlisi bir erkeğin eşinin veya sevgilisinin gönlüne girmesi sadece ve sadece şefkatli olmasıyla gerçekleşir. O yüzden bir erkeğe yakışan önemli bir kişilik özelliğidir şefkatli olmak. Hatta eşler çok zaman eşlerine karşı sevgilerinde azalma olsa da, şefkatli oldukları için eşleri onları taşır ve yanında tutarlar. Zira erkek eşine, çocuğuna, insanlara ve hayata dair şefkat duygusuyla olgun ve bilge bir duruş gösterir.

Şefkatli olmak insan olmak ve insanca davranmak demektir. Yaşanılan acılar bile kişiyi şefkatli olmaktan alı koyamaz. Hatta acılar yaşadığı için insan daha da yüreği yumuşar. Ağaçlara, kuşlara, böceklere ve yaşamın içinde canlı olan her şeye baka bir gözle bakar…

Şefkatli olmak erkeği zayıf yapmaz. Aksine şefkat yoksunluğu insanı zalimleştirir. Kadına ne kadar anaç, özverili ve nezaket sembolüyse erkek te o kadar şefkat ve asalet sembolüdür ve erkeğe şefkat çok ama çok yakışır…

Turgay Biçer 09 Temmuz 2021