NLP Practitioner Eğitimi Başlıyor!..

NLP Nedir ?

NLP, (Neuro Linguistic Programming) insan mükemmelliği çalışmasıdır. NLP, dil, düşünce ve davranış süreçlerini istenilen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla bu kaynakların etkili şekilde nasıl kullanılacağını öğreten 21. yüzyılın başarı bilimi, sanatı ve teknolojisidir. NLP farkı yaratan farkla ilgilenir.

NLP Programının Amacı?

NLP Pratisyen Programı; NLP teknik ve uygulamalarıyla bireylerin bireysel ve mesleki gelişimlerini en üst düzeye çıkarmayı; kişinin kendi hayatında istenilen değişimi ve gelişimi nasıl yapılacağını öğretir.

NLP Programının Kazandıracakları:

 • Hedef ve amaçlarımızı daha gerçekçi olarak belirlemeyi,
 • Yaşantınızda ahenk, uyum ve güven oluşturabilmeyi,
 • Kişisel misyon, vizyon, ilke ve stratejiler oluşturarak yaşama anlam katabilmeyi,
 • Kendinizin ve başkalarının düşünce, algı sistemlerini anlayarak becerilerinizi geliştirmeyi,
 • Doğru sorular sormayı, doğruları ve gerçeği bulmayı, konunun özünü kavrama yeteneklerinizi geliştirmeyi,
 • Kişisel, örgütsel ve kurumsal değişim ve gelişimlerin nasıl olacağını gerçekçi biçimde saptamayı,
 • Olumsuz inanç ve alışkanlık durumumuzu istediğimiz anda mükemmel şekilde nasıl harekete geçireceğimizi öğrenmeyi,
 • Kendimizin ve başkalarının yaşamda nelerin önemli olduğunu, öncelikli işlerinize nasıl karar vereceğinizi ve bunları nasıl geliştireceğinizi öğrenmeyi,
 • Liderlik, Koçluk ve Mentorlük becerilerini geliştirmeyi,
 • Metafor kullanmayı öğrenerek nasıl etki yaratacağınızı görmeyi, duymayı ve hissetmeyi,
 • Başkalarının beden, göz ve konuşma beyin dillerini anlayarak yaşantınızda ahenk yaratmayı,
 • Çatışmaları çözümlemeyi ve kazanan stratejiler oluşturmayı,
 • Etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırmayı ve karizma oluşturmayı, etkilemeyi,
 • Yaşamın her alanında esneklik yeteneğini geliştirmeyi,
 • Duygusal zekayı (EQ) geliştirmeyi,
 • Mükemmelliği modelleyebilme gibi bireyi daha etkili kılacak becerileri geliştirmeyi,
 

Tarihler :  16,18,19,21,23,25,26,28 Ağustos – 1,2 Eylül 2021

20:30 – 23:00  Arası

Zoom üzerinden çevrimiçi (Online) yapılacaktır

 

Eğitim sonunda Uluslararası geçerliliği olan NLP Pratisyen sertifikası verilecektir.

 

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin:

Ön Kayıt İçin Tıklayınız https://bit.ly/3o8pCKB

Ahmet Biçer : Tel: 0216-386 79 53 –  0531 702 62 16

@ : bilgi@dorukperformans.com